Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19 από 10-5-21

Το άνοιγμα των σχολείων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, γίνεται υπό την αυστηρή προϋπόθεση της διενέργειας των self-tests, που είναι υποχρεωτικά για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα προσέλθουν στο σχολείο έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test). Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που δηλώνεται η φυσική παρουσία και της τέταρτης ημέρας της εβδομάδας, ήτοι κάθε Πέμπτη.

Γονείς-κηδεμόνες ή μαθητές και το προσωπικό του σχολείου παραλαμβάνουμε δωρεάν self-tests, μαζί με το ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, του προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού  Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ υπάρχει ήδη στα φαρμακεία ενώ το δεύτερο self-test της ερχόμενης εβδομάδας το προμηθευόμαστε από Δευτέρα 10-05-2021.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον και το αποτέλεσμα του self-test δηλώνεται μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr/. Για την είσοδο χρειάζονται οι κωδικοί του taxisnet, πατρώνυμο, μητρώνυμο, το ΑΜΚΑ και η καταγραφή του αποτελέσματος του test.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση (σχολική κάρτα) αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο. Οι μαθητές εκτυπώνουν τη σχολική κάρτα μέσω της παραπάνω πλατφόρμας, την φέρνουν μαζί τους κάθε ημέρα και την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς της πρώτης διδακτικής ώρας, αλλά και όποτε τους ζητηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης θα συμπληρώνεται χειρόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό, εκδίδουν τη δήλωση αποτελέσματος μέσω σχετικού συνδέσμου από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ .

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι θετικό, δηλώνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ και εκτυπώνεται ή επιδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να διενεργηθεί επαναληπτικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) σε δημόσια δομή δωρεάν ή σε επαγγελματία υγείας ιδιωτικής δομής με επιβάρυνσή του.

Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι τελικά αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο, διαφορετικά ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται όλες τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τη λήξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ.

Η σχετική ΚΥΑ σε μορφή pdf:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/document_17_1.pdf

 

Από τη Διεύθυνση