Διαδικτυακή εκδήλωση για τον εμβολιασμό στη μαθητική κοινότητα Τρίτη 21-9-2021 6μμ

Δικτυακή ημερίδα ενημερωσης για τον εμβολιασμό μαθητών 12-17 ετών 21-9-21

Δικτυακή ημερίδα ενημερωσης για τον εμβολιασμό μαθητών 12-17 ετών 21-9-21