Ενισχυτική διδασκαλία 2021-22

Όσοι γονείς επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2021-22, θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι την Δευτέρα 8-11-2021 και να την αποστείλουν στο σχολείο.  Το κείμενο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να συμπληρωθεί καθώς και τα μαθήματα για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας μπορείτε να το βρείτε από εδώ.