Επικοινωνία

Διευθυντής:  ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Παπαβασιλείου 4, 35100 Λαμία.
Τηλ.: 22310-43225
Fax: 22310-67999
Email: mail@2gym-lamias.fth.sch.gr.