Τεχνολογία

Υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ LED

 

Υπεύθυνος καθηγητής  Ανδρεαδάκης Ιωάννης